English     French

Çetinerler Değirmen 1000'lerce Ürün Sunar

Torbalama Kantarı

ÖZELLİKLERİ

• Gözlemlenebilen ürün akışı.

• Kolay ayarlanabilir ürün yönlendirmeklapeleri.

• Ayarlanabilir çalışma eğimi ve titreşimhareketi.

Randıman Kantarı

KULLANIM AMACI:

Tahıl fabrikalarında belli zaman aralıklarında ürün randumanını belirlemek için kullanılır.

1